Karina Delgado

Dins de 2n ESO

Entrevista de Sharon Alcoser a Karina Delgado

ecuador.gif

L’any 2.000 la meva mare va immigrar des de Quito, Ecuador, quant ella tenia 29 anys, per motius econòmics.
El record que ella te del moment de marxa es que era molt dur deixar a la família i als fils i immigrar a un país desconegut sola.
Va anar a l’aeroport Mariscal Sucre, per agafar l’avió,el viatge va dura 24hores,va triar Catalunya de destí perquè hi havia mes oportunitat de trobar feina. Viatjava sola i no va disfrutar res perquè estava plorant, per tot el que deixava enrere.
Va arribar a Madrid l’únic que sabia de Catalunya era que es parlava català.
La primera nit va dormir al parc del Retiro,perquè no tenia cap conegut allà.
El que recorda d’aquell dia es que va arribar a l’estació de Sants i no sabia on estava plaça Espanya.
Per poder trobar feina va anar on les monges que donaven treball,per netejar cases. El nom de la empresa era Asistencia a la Família,va comença a treballar l’any 2.002,el sou que tenia era de 100.000 pecetes, la relació amb els companys de feina era bona ,i alguna part de el seu sou enviava a la família.
El primer barri on va viure a Catalunya va ser a plaça Catalunya, ho va triar perquè tenia coneguts,esta a gust allà, els i agradava anar a un bar que era d’un amic del grup en el que s’ajuntaven sempre.
El primer habitatge va ser horrible amb molta gent i massa petit,hi vivien catorze persones,pegaven de lloguer 25.000 pessetes. Va poder viure allà perquè la seva cosina hi vivia .
Li agrada molt mes on viu i com esta ara perquè nomes i viuen sis persones,de lloguer paga 725 euros,ho va aconseguir gràcies a que va buscar molt,els veïns son agradables.
Li agrada llegir en el poc temps lliure que no o anat a la feina,no practica cap religió.
Li agrada fer menjar del nostre país perquè ens en recordem de moltes coses,ara parla Castella i català,a casa parlem mes el Castellà.
Des de que va sortir d’Ecuador només va anar una vegada, però no més i fins el dia d’avui no a tornat.
Si tingués que tornar a viure allà s’aniria,li agrada viure aquí però troba a falta a la família.
Quant ella veu a persones que immigren li recorda a ella i que poden tenir molts motius.


No hi ha comentaris .